POVIJEST HRVATSKOGA JEZIKA - IZ RECENZIJA
PDF Ispis E-mail

 

akademik Radoslav Katičić  

     Nije potrebno trošiti riječi tumačeći da je ovakav izdavački pothvat kapitalno važan za hrvatsku kulturu i zahtjevniju naobrazbu, to više što ničega takvog i niti približno tako obuhvatnoga još nemamo na policama, a jako nam treba. Široko zacrtan sintetski pristup, kakav je ovdje zamišljen, ako se valjano ostvari, omogućuje da rezultati bitno važnih istraživanja kakva se provode još tamo od šezdesetih, pa sve bogatije i dublje, ali uvijek uz prevladavanje teških protivština i bez pravog proboja do obrazovanijih krugova i sve naše kulturne sredine, konačno postanu opće znanje koje obvezuje sve. Stoga ovaj izdavački pothvat valja pozdraviti bez ikakve zadrške. (...)

 

dr. sc. Mijo Lončarić

     Knjiga daje pregled povijesti hrvatskoga jezika u srednjem vijeku, i to i pisanoga i narodnoga jezika, s jedne strane, te vanjske, kulturne i unutarnje, fonološko-gramatičke povijesti, s druge strane. Pojedina poglavlja obrađuju najvažnija pitanja hrvatskoga jezika u srednjem vijeku, a autori su im najbolji poznavatelji obrađenih tema. (...) Knjiga je sinteza dosadašnjih spoznaja o predmetu, a o nekim pitanjima donose se nova autorska mišljenja. Knjiga će biti znatan doprinos našoj jezikoslovnoj literaturi za razdoblje koje obuhvaća.

 

dr. sc. Jasna Vince

     Iako smo i dosad imali djelâ sa sličnom tematikom, novina je ove knjige što je u njoj na jednom mjestu iscrpno i višestrano prikazana sva rana povijest hrvatskoga jezika, unutarnja i vanjska. Stoga će biti prikladno štivo stručnjacima, a zahvaljujući zanimljivosti teme i načinu njezine obrade i široj kulturnoj javnosti. Brojni likovni prilozi dodatno će potaknuti čitatelje da posegnu za ovom knjigom. (...) Popraćena je obilnom literaturom, a pisali su je znanstvenici koji su se i u ranijim radovima iskazali kao vrsni poznavatelji izvorâ hrvatske pisane riječi.