Sadržaj PDF Ispis E-mail
I. UVODNI DIO: PREGLED POVIJESTI VUKOVARA I UVOD U TRAGEDIJU I STRADANJE VUKOVARA: PRIPREMA I PROVEDBA VELIKOSRPSKE ORUŽANE AGRESIJE NA HRVATSKU (sredina 1980-ih – 1991.)
 1. Pregled povijesti Vukovara - dr. sc. Dražen Živić (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Vukovar)
 2. Srbijanska politika i raspad SFRJ-a od sredine 1980-ih do 1991. te stvaranje samostalne i suverene Republike Hrvatske početkom 1990-ih - dr. sc. Ante Nazor (Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata)
 3. Velikosrpska politička propaganda i poticanje netrpeljivosti prema hrvatskoj vlasti i hrvatskom narodu u srbijanskom tisku u drugoj polovici 1980-ih i početkom 1990-ih - dr. sc. Željka Križe (Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata)
 4. Aktivnosti Jugoslavenske narodne armije u pripremi i provedbi velikosrpske oružane agresije na Republiku Hrvatsku i hrvatsko ratište 1991. - dr. sc. Davor Marijan (Hrvatski institut za povijest)
II. DIO: VELIKOSRPSKA ORUŽANA AGRESIJA NA VUKOVAR 1991. I OGROMNE POSLJEDICE ORUŽANE AGRESIJE
 1. Pobuna dijela Srba u općini Vukovar - Mate Rupić i dr. sc. Natko Martinić Jerčić (Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata)
 2. Zločini srpskih snaga nad hrvatskim policajcima u Borovu Selu 2. svibnja 1991. - Mate Rupić i dr. sc. Natko Martinić Jerčić (Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata)
 3. Bitka za Vukovar - dr. sc. Davor Marijan (Hrvatski institut za povijest)
 4. Stradanje vukovarskih branitelja, civila i djece u posljednjim danima obrane i u prvim danima okupacije Vukovara, s posebnim naglaskom na Borovo naselje, Velepromet i Ovčaru - Ivan Brigović (Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata) i Ana Filko (Uprava za zatočene i nestale Ministarstva hrvatskih branitelja)
 5. Proboj pojedinih skupina vukovarskih branitelja i civila iz Vukovara te prisilno slanje mnogih vukovarskih branitelja i civila u srbijanske koncentracijske logore - dr. sc. Slaven Ružić (Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata), Ana Filko (Uprava za zatočene i nestale Ministarstva hrvatskih branitelja)
 6. Ratni zločin silovanja u Vukovaru tijekom velikosrpske oružane agresije i okupacije grada - Sanja Kopunović Legetin i dr. sc. Stanislav Šota (Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu)
 7. Vukovarke i Vukovarci u progonstvu - dr. sc. Dražen Živić (Institut društvenih znanosti „Ivo Pilar“)
 8. Vukovarska bolnica tijekom Bitke za Vukovar i poslije sloma obrane grada - dr. sc. Ivica Lučić (Hrvatski institut za povijest)
 9. Politika međunarodne zajednice i aktivnosti međunarodnih organizacija tijekom velikosrpske oružane agresije na Vukovar - prof. dr. sc. Andrija Hebrang (Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
 10. Hrvatski radio Vukovar i tiskani mediji o velikosrpskoj oružanoj agresiji i stradanjima Vukovarki i Vukovaraca – dr. sc. Josip Esterajher i prof. dr. sc. Danijel Labaš (Hrvatski studiji, Sveučilište u Zagrebu)
 11. Ratna razaranja i ratne štete Grada Vukovara - dr. sc. Ana Holjevac Tuković (Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata)
VUKOVAR – A HEROIC TOWN (Summary)
Kazalo osobnih imena
Životopisi autora
Sadržaj
Zahvala sponzorima i donatorima