Dobrodošli na stranice Croatice

POVIJEST HRVATSKOGA JEZIKA – OPIS PROJEKTA

Veliki nacionalni izdavački projekt započeo 2008. god. s namjerom da se sustavno i kvalitetno opiše povijesni razvitak hrvatskoga jezika od srednjeg vijeka do 21. st. i to opisom vanjske povijesti, što znači povijesnih, političkih i kulturnih prilka koje su utjecale na razvoj hrvatskoga jezika, ali i analizom i opisom jezičnih obilježja (slovopisa, pravopisa, glasova, oblika, rečenica i stila hrvatskoga jezika).

U proteklih 8 godina napravljen je velik posao i objavljene su četiri knjige: prva knjiga o hrvatskome jeziku u srednjem vijeku izašla je 2009., druga o 16. stoljeću tiskana je 2011., u trećoj knjizi obrađeno je 17. i 18. st. a objavljena je 2013., a četvrta knjiga tiskana je krajem 2015. i u njoj je obrađena povijest hrvatskoga jezika u 19. st.

U projektu je dosad sudjelovalo tridesetak znanstvenika sa Sveučilišta u Zagrebu, Osijeku, Rijeci, Zadru, Splitu i Puli, odnosno iz Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Jedni su bili autori pojedinih tema, a drugi recenzenti i urednici. Kao urednici su sudjelovali u projektu akademik Stjepan Damjanović, akademik Radoslav Katičić, prof. Marko Samardžija, prof. Ivo Pranjković i prof. Josip Lisac.

Postavlja se pitanje u čemu je posebna važnost i vrijednost ovoga izdavačkog projekta? Pa u tome da se po prvi put u proteklih 150 godina hrvatskoga jezikoslovlja sustavno obrađuje povijesni razvitak hrvatskoga jezika od srednjeg vijeka pa do 21. st. i to na temelju istraživanja i znanstvenoga rada najboljih hrvatskih jezikoslovaca. Nadalje ovaj projekt nadilazi okvire jedne znanstvene discipline – hrvatskoga jezikoslovlja jer je povijest hrvatskoga jezika važna sastavnica hrvatske kulture i znanosti i temeljna odrednica hrvatskoga identiteta.

Osnovna je namjera voditelja i urednika projekta uz najbolje znanstvene radove koji obrađuju pojedine teme iz nekoga razdolja povijesti hrvatskoga jezika dati i fotografije važnih djela hrvatske pisane baštine, odnosno foografijama predstaviti izvore i dokumente na temelju kojih su autori pisali i obrađivali pojedine teme. Kako bi se to moglo ostvariti, načinjene su fotografije djela pisane baštine i dokumenata iz brojnih hrvatskih knjižnica i arhiva te iz pojedinih knjižnica iz inozemstva, npr. iz Beča i Budimpešte. U širem smislu riječi može se reći da se u svim knjigama obrađuje i povijest hrvatske pisane baštine i to pisane latinicom, glagoljicom i ćirilicom. Sve objavljene knjige sadržavaju i antologiju djela iz pojedinoga razdolja povijesti hrvatskoga jezika, koja su različita po sadržaju i formi, a u njima se zrcali hrvatski jezik toga vremena. Izabrana su raznolika djela: književna, jezikoslovna, povijesna, crkveno-teološka, politička, pravna itd.

Iz knjige u knjigu opseg i veličina su stalno rasli: u prvoj smo imali 584 str., u drugoj 608 str., u trećoj 672 str., a u četvrtoj 760 stranica. Knjige su namijenjene znanstvenicima, sveučilišnim nastavnicima, studentima hrvatskoga jezika, nastavnicima hrvatskoga jezika u osnovnim i srednjim školama te zainteresiranoj kulturnoj i znanstvenoj javnosti.


 

POVIJEST HRVATSKOGA JEZIKA
4. KNJIGA: 19. STOLJEĆE

 

• 760 stranice

• 500 fotografija

• 16 poglavlja

• format: 21 x 28 cm

• četverobojni tisak na kunstdrucku

• tvrdi uvez s duplim ovitkom

 

CIJENA KNJIGE: 550 kn

KLUPSKA CIJENA: 495 kn

Povijest hrvatskoga jezika IV

AUTORI I POGLAVLJA:

1. Marko Samardžija: Hrvatski jezik od početka 19. stoljeća do narodnoga preporoda

2. Radoslav Katičić: Hrvatski jezik od narodnoga preporoda do kraja 19. stoljeća

3. Ivo Pranjković: Filološke škole i hrvatski standardni jezik u drugoj polovici 19. stoljeću

4. Barbara Štebih: Kajkavski hrvatski književni jezik u 19. stoljeću

5. Josip Lisac: Hrvatska narječja i dijalektološka istraživanja u 19. stoljeću

6. Sanja Vulić i Gordana Laco: Jezik hrvatskih književnih djela u 19. stoljeću

7. Vlasta Rišner: Jezik hrvatskih novina i časopisa u 19. stoljeću

8. Marijana Horvat, Lana Hudeček i Milica Mihaljević: Jezik hrvatskih znanstvenih tekstova u 19. stoljeću

9. Vladimira Rezo: Jezik hrvatskih administrativno-poslovnih tekstova u 19. stoljeću

10. Lada Badurina: Hrvatski slovopis i pravopis u 19. stoljeću

11. Željka Brlobaš: Hrvatske gramatike u 19. stoljeću

12. Marko Samardžija: Hrvatski leksik i leksikografija u 19. stoljeću

13. Anđela Frančić: Hrvatska imena u 19. stoljeću

14. Josip Bratulić: Hrvatska filologija i filološka istraživanja hrvatskoga jezika u 19. stoljeću

15. Dubravka Sesar: Hrvatski jezik i europski jezici u 19. stoljeću

16. Sanja Holjevac, Josip Lisac, Lina Pliško, Ivo Pranjković i Diana Stolac: Antologija djela iz 19. stoljeća


 

POVIJEST HRVATSKOGA JEZIKA
3. KNJIGA: 17. I 18. STOLJEĆE

 

• 672 stranice

• 400 fotografija

• 13 poglavlja

• format: 21 x 28 cm

• četverobojni tisak na kunstdrucku

• tvrdi uvez s duplim ovitkom

 

CIJENA KNJIGE: 499 kn

KLUPSKA CIJENA: 450 kn

Povijest hrvatskoga jezika III

PREGLED POGLAVLJA:

1. Radoslav Katičić: Hrvatski jezik u 17. i 18. stoljeću obuhvaćen jednim pogledom

2. Josip Lisac: Hrvatska narječja u 17. i 18. stoljeću

3. Sanja Vulić: Štokavski hrvatski književni jezik u 17. stoljeću

4. Loretana Farkaš Brekalo: Štokavski hrvatski književni jezik u 18. stoljeću

5. Barbara Štebih Golub: Kajkavski hrvatski književni jezik u 17. i 18. stoljeću

6. Ivica Vigato: Čakavski hrvatski književni jezik u 17. i 18. stoljeću

7. Josip Bratulić: Jezik hrvatskih poslovnih tekstova u 17. stoljeću

8. Mateo Žagar: Hrvatska pisma i pravopisi u 17. i 18. stoljeću

9. Sanda Ham: Hrvatske gramatike u 17. i 18. stoljeću

10. Marko Samardžija: Hrvatski leksik i leksikografija u 17. i 18. stoljeću

11. Anđela Frančić: Hrvatska imena u 17. i 18. stoljeću

12. Ranko Matasović: Hrvatski jezik i ostali europski jezici u 17. i 18. stoljeću

13. Holjevac, Lisac, Stolac: Antologija djela iz 17. i 18. stoljeća

Summary

Kazalo osobnih imena

Recenzenti:

• akademik Stjepan Damjanović

• prof. dr. sc. Ivo Pranjković

• prof. dr. sc. Silvana Vranić


 

POVIJEST HRVATSKOGA JEZIKA
2. KNJIGA: 16. STOLJEĆE

 

• 608 stranica

• format: 21 x 28 cm

• četverobojni tisak i tvrdi
uvez s duplim ovitkom

 

 

 

CIJENA KNJIGE: 495 kn

KLUPSKA CIJENA: 440 kn

12 poglavlja o povijesti hrvatskoga jezika:

• Radoslav Katičić: Hrvatski jezik na pragu novovjekovlja

• Josip Lisac: Hrvatska narječja

• Amir Kapetanović: Čakavski hrvatski književni jezik

• Sanja Vulić: Štokavski hrvatski književni jezik

• Diana Stolac: Kajkavski hrvatski književni jezik

• Josip Bratulić: Tronarječni tip hrvatskoga književnog jezika

• Stjepan Damjanović: Jezik hrvatskih glagoljičnih tekstova

• Boris Kuzmić: Jezik hrvatskih pravnih tekstova

• Anđela Frančić: Hrvatska imena

• Marko Samardžija: Hrvatski leksik i leksikografija

• Ranko Matasović: Hrvatski jezik i drugi europski jezici u 16. stoljeću

• Josip Lisac, Anđela Frančić, Boris Kuzmić: Antologija djela iz 16. stoljeća

Sažetak radova na engleskom jeziku

Kazalo imena

Više od 320 fotografija i likovnih priloga


Recenzenti:

• akademik Milan Moguš

• prof. dr. sc. Ivo Pranjković

• prof. dr. sc. Mira Menac-Mihalić

• dr. sc. Darija Gabrić-Bagarić

 


 

POVIJEST HRVATSKOGA JEZIKA
PRVA KNJIGA: SREDNJI VIJEK

 

• 584 stranice

• format: 21 x 28 cm

• četverobojni tisak i tvrdi
uvez s duplim ovitkom

 

PRELISTAJ KNJIGU

NARUČI KNJIGU

CIJENA KNJIGE: 499 kn

KLUPSKA CIJENA: 450 kn

Knjiga koju treba imati svaka hrvatska škola, knjižnica i fakultet i svaki
hrvatski dom!

8 radova o povijesti hrvatskoga jezika iz pera vrsnih hrvatskih jezikoslovaca

• akademik Josip Bratulić:
Hrvatski jezik, hrvatska pisma i hrvatska književnost – svjedoci
identiteta Hrvata

• prof. dr. sc. Ranko Matasović:
Od praslavenskoga do hrvatskoga jezika

• prof. dr. sc. Mateo Žagar:
Hrvatska pisma u srednjem vijeku

• prof. dr. sc. Anđela Frančić:
Onomastička svjedočenja o hrvatskome jeziku

• prof. dr. sc. Josip Lisac:
Hrvatska narječja u srednjem vijeku

• prof. dr. sc. Milan Mihaljević:
Hrvatski crkvenoslavenski jezik

• akademik Stjepan Damjanović:
Staroslavenski i starohrvatski u hrvatskim srednjovjekovnim
tekstovima

• doc. dr. sc. Boris Kuzmić:
Jezik hrvatskih srednjovjekovnih pravnih spomenika


• Antologija hrvatskih srednjovjekovnih djela s fotografijama i transliteracijom (transkripcijom) teksta

• Sažetak radova na engleskom jeziku

• Kazalo djela

• Kazalo imena

• Više od 330 fotografija i likovnih priloga


Recenzenti:

• akademik Radoslav Katičić

• dr. sc. Mijo Lončarić

• dr. sc. Jasna Vince

 

Najave

online

Trenutno aktivnih Gostiju: 106